< Tilbage

Landmændene vælger mindre giftige midler13-01-2016 - 21:59

Ny statistik viser, at miljø- og sundhedsbelastningen fra landbrugets sprøjemidler er faldet med 18 procent fra 2011 til 2014, meddeler miljø- og fødevareministeriet

Sammenlignet med landene omkring os er forbruget af planebeskyttelsesmidler i Danmark det laveste, påpeger Dansk Planteværn. Foto: Hardi.

Den nye årlige bekæmpelsesmiddelstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at landmændene de senere år har valgt mindre giftige sprøjtemidler. Siden 2011 har det været muligt ikke bare at opgøre salget, og hvor ofte landmændene sprøjter deres marker, men også hvor belastende midlerne i marksprøjten er for miljøet.   

- Statistikken viser, at det går den rigtige vej med at passe på vores miljø og grundvand. Jeg vil opfordre landbruget til at fortsætte de gode takter, og jeg forventer, at belastningen vil falde yderligere, da vi har gjort det økonomisk fordelagtigt at vælge midler, der belaster miljøet mindst muligt, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelels fredag formiddag.

- Det er en udvikling helt som vi har forventet, udtaler Dansk Planteværn.

- Indførelsen af det nye afgiftssystem 1. juli 2013 har haft stor indflydelse på hele markedet for plantebeskyttelsesmidler allerede inden de nye afgifter blev indført. Vi ved positivt, at der blev indkøbt store mængder til lager, og det betyder, at landmændene selvfølgelig skal have op-brugt de eksisterende lagre, før der købes ind igen. Derfor vil markedet nok være atypisk nogle år endnu, mener Dansk Planteværn.

- Ser man på det reelle forbrug, som bliver opgjort via landmændenes sprøjtejournaler, er dette på linje med sidste års forbrug. Belastningsberegninger på grundlag af sprøjtejourna-lerne viser et fald i belastningen på 18 procent i forhold til vækståret 2010/11. Der vil altid være udsving i forbruget fra år til år, for hvor meget der sprøjtes afhænger helt af, hvilke og hvor store de aktuelle problemer er med sygdomme, skadedyr og ukrudt.

- Sammenlignet med landene omkring os er forbruget af plantebeskyttelsesmidler i Dan-mark det laveste, og det viser, at landmændene har godt styr på forbruget og kun bruger det, der er nødvendigt for at holde afgrøderne fri for skadevoldere, mener Dansk Planteværn.

 Fra 2013-2014 købte landmændene flere af de billige og mindre belastende midler. Belastningen fra de solgte midler faldt med godt 59 procent fra 2013-14.

- Det er klart positivt, at vi ser et stort dyk i salget af de mest belastende sprøjtemidler. Landbruget køber de billigere og mindre miljøbelastende midler, som netop er en del af målet i sprøjtemiddelstrategien, siger Eva Kjer Hansen.

< Tilbage