Nyheder

Hver uge præsenterer vi mindst en af artiklerne fra ugens udgave af Grovvarenyt.
De kan ses herunder.
Vil du gerne se flere artikler i Grovvarenyt, er du velkommen til at tegne abonnement eller måske starte med et fire ugers prøveabonnement.


Vestjyllands Andel får i første halvår overskud på 40 mio. kr. 08-01-2014 - 15:55

Omsætningen i koncernen Vestjyllands Andel steg i de seks måneder til 828 millioner kr. mod 783 mio. kr. i de tilsvarende måneder sidste år. ... Læs mere

Udsigt til rekordindtjening i landbruget i 2013 og 2014 01-01-2014 - 22:04

De store plantebrug kan næste år bliver ramt på indtjeningen, fordi den rekordstore høst i år vil  reducere kornpriserne betragteligt, mener seniorrådgiver Johnny M. Andersen, Institut  for Fødevare- og Ressourceøkonomi ... Læs mere

Frøavlere kan glæde sig til gode priser på årets høst 18-12-2013 - 14:29

  Trods gode priser bliver frøavlere bedt om at pløje marker op med alm. rajgræs fordi produktionen har været større end salget ... Læs mere

Bæredygtigt Landbrug kritiserer indkomstprognose 11-12-2013 - 23:04

  Den nye indkomstrognose fra Videncentret for Landbrug viser ikke et billede, som Bæredygtigt Landbrugs formand kan genkende ... Læs mere

Landmænd forventer øget produktion og indkomst 04-12-2013 - 17:05

Landmændene forventer generelt stigende produktion og bedre resultater i 2014. Tiltagende vanskeligheder med at skaffe finansiering og opnå miljøgodkendelser kan dog hæmme produktion og investeringer.  ... Læs mere

Prisvinder ser nye muligheder for at tørre korn og frø 27-11-2013 - 14:22

  Der kan komme helt nye måder at tørre høstede afgrøder på i fremtiden, afslører idekonkurrence hos Agro Business Park... Læs mere

Danish Agro og Vestjyllands Andel starter grovvarehandel i Polen 20-11-2013 - 12:57

  De to danske grov-vareselskaber får nu for første gang en platform for traditionelle grovvareaktiviteter i Polen ... Læs mere

Fødevareminister Karen Hækkerup roser danske landmænd 13-11-2013 - 11:11

  Der var masser af ros til landmændene fra den forholdsvis nye fødevareminister, da hun stod overfor omkring 1.000 delegerede og gæster i Herning Kongrescenter ... Læs mere

Miljøforskere og Bæredygtigt Landbrug er lodret uenige om vandplanerne 05-11-2013 - 23:16

Bæredygtigt Landbrug fremsætter forkerte påstande om kvælstof og vandmiljø, mener forskere ved Aarhus Universitet. - Jeg har nu nået, hvad jeg ville: En debat om årsagerne til iltsvind, som er hele baggrunden for detre vandmiljøplaner, somhvert år koster landbruget milliarder i indtjening,fastslår direktør Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug i sit svar.... Læs mere

Sojaimporten kan reduceres med 25 procent 29-10-2013 - 15:49

  Hvis danske landmænd får lov at gøde som andre landmænd i EU, kan importen af soja, som bruges til bl.a. svinefoder, reduceres med op til 25 pct.... Læs mere

Der skal være plads til alle typer landbrug 23-10-2013 - 12:55

  Økonomi, unge, selveje - tre nøgleord for L&F’s nye viceformand, der efterlyser familieværdier - og har knubbede ord til erfagrupper ... Læs mere

Kameraer kan spare 60 procent af sprøjtemidlerne 14-10-2013 - 12:05

  Forskere fra Syddansk Universitet, SDU, har udviklet en intelligent sprøjtebom, som reducerer landbrugets forbrug af pesticider med 60 procent. Flere test viser, at den intelligente sprøjtebom samtidig bekæmper ukrudtet lige så effektivt som en gammeldags sprøjte. ... Læs mere

Kæmpe potentiale for øget planteproduktion i Argentina 09-10-2013 - 13:56

  Eksporten af soja, hvede og majs pålægges store afgifter. Alligevel er verdensmarkedsprisen på et niveau så produktionen øges. Men landmændene mener, at regeringen ”stjæler” fortjenesten ... Læs mere

Danske landmænd må gødske det halve af naboerne 01-10-2013 - 22:30

  I Tyskland og England må landmænd gødske vinterhveden med over 40 procent mere end deres danske kolleger. Det er helt urimeligt og langt fra EU’s retningslinjer om gødskning efter ’ligevægtsprincippet’, siger chefkonsulent hos LandboSyd... Læs mere

Nordjyske landmænd om vandplaner: 60 procent af vores jord skal tages ud af drift 20-09-2013 - 16:25

  Det er en skandale, at der ikke ligger officielle beregninger af vandplanernes indvirkning på landbruget her tre måneder før høringsfristens udløb, mener en gruppe nordjyske landmænd, der har taget sagen i egen hånd og selv foretaget konsekvensberegninger ... Læs mere

Asbjørn Børsting stopper som koncernchef i DLG 20-09-2013 - 14:35

  Asbjørn Børsting har valgt at stoppe som koncernchef i DLG for at fokusere på koncernens forretning i Tyskland, som er hovedmarked for koncernens ambitiøse vækstplan. Derudover vil han også arbejde med aktiviteter inden for forskning.... Læs mere

Ministre enige om at ny miljøregulering vil tage tid 16-09-2013 - 23:09

Hvordan mener den kommende generation, at fremtidens natur og landbrug skal se ud? Det var til debat, da miljøminister Ida Auken og fødevareminister Karen Hækkerup torsdag inviterede unge til debat på Hotel- og Restaurantskolen i København. Her slog ministrene fast, at det kommer til at tage tid, før der kommer ændringer af miljøreguleringerne i landbruget ... Læs mere

AU Foulum vil producere ammoniak til brændstof af vindmølle- og solcelleenergi 09-09-2013 - 12:04

  Et dansk konsortium med blandt andre Agro Business Park og Aarhus Universitet er netop søsat. Forskerne vil til næste år omdanne vedvarende energi til ammoniak med små anlæg på størrelse med et køleskab. Her vil der kunne produceres ammoniak til både brændstof og til gødning i landbruget.... Læs mere

Viceformand i L&F Lars Hvidtfeldt: Jeg brænder for landbruget 02-09-2013 - 12:52

  I udkanten af Nykøbing Falster driver Lars Hvidtfeldt ca. 550 ha ager og 100 ha skov herunder produktion af juletræer og æbler sammen med hustruen Linnéa Treschow. Alsidighed og samarbejde med naboer i form af ”share farming” og Guldborgsund Frugt Aps er i højsædet. ... Læs mere

Vort største problem: Vi skal anlægge en by som Aarhus hver dag og skaffe mad til 215.000 flere 25-08-2013 - 21:58

Hvert døgn siden 1950 har vi ud over kloden skulle anlægge en by som Aarhus og skaffe mad til 215.000 flere – og det fortsætter. Landbrugsjordens anvendelse, behovet for alternativ energi, problematikkerne økologi, genmanipulerede afgrøder og det vi spiser, må vurderes ud herfra    ... Læs mere