< Tilbage

Høje gødningspriser mere end fordobler Yaras indtjening04-05-2022 - 17:00

Trods høje gaspriser har Yara genoptaget produktionen på europæiske anlæg, der har været lukket ned

Yara har igen sat gang i produktionen af lukkede anlæg i Europa. Pressefoto.

 

Af Helge Lynggaard

 

Trods svære markedsvilkår kunne Yara onsdag levere et flot regnskabsresultat for første kvartal 2022.

 

Aktionærer i Yara kan glæde sig over, at selv om råvarepriser og gaspriser er steget voldsomt, så steg resultatet før skat og særlige poster fra 585 mio. dollar året før til 1.346 mio. dollar i første kvartal.

Ifølge Yara har højere omkostninger til råvarer isoleret set været negative for selskabet. Men højere priser på gødningsprodukterne opvejede de højere omkostninger. Samtidig kan landmændene se frem til højere kornpriser, der forbedrer deres rentabilitet.

 

Ifølge Yara blev det økonomiske resultat opnået på trods af, at den solgte mængde af gødning faldt i første kvartal.

 

Der blev leveret 6,1 mio. tons gødning i første kvartal 2022 mod 6,8 mio. tons på samme tidspunkt sidste år.

 

Krig med store konsekvenser

Krigen i Ukraine har store konsekvenser for både fødevare- og gødningsindustrien, understreger Yara.

 

- Selv om Yaras forretning er fleksibel og modstandsdygtig, vil krigens indvirkning på den globale fødevaresikkerhed være dramatisk. Vi gentager vores opfordring til at regeringer beskytter fødevareforsyningskæderne og mindsker afhængigheden af Rusland, siger Yaras koncernchef, Svein Tore Holsether. 

 

Udover at Rusland og Ukraine repræsenterer en stor del af verdens produktion og eksport af korn, er Rusland en af verdens største producenter og eksportører af essentielle afgrødenæringsstoffer og naturgas.

 

Yaras direkte investeringer i Rusland og Ukraine er begrænsede, men Yara har hentet fosfat, kaliumchlorid og ammoniak fra Rusland og køber betydelige mængder naturgas til sin produktion i Europa. 

 

Yara har stoppet al sourcing fra leverandører knyttet til russiske sanktionerede enheder og personer og udnytter sin globale tilstedeværelse til fortsat at kunne forsyne kunderne og sikre kontinuitet i fødevareforsyningskæderne, fremgår det af kvartalsrapporten. 

 

Genoptaget produktion

Yara oplyser, selskabet nu har genoptaget sin produktion på de europæiske anlæg, der i marts blev lukket ned på grund af de høje gaspriser. Genoptagelsen er sket efterhånden som marginsituationen blev forbedret for Yara.

 

Gas for milliarder

Baseret på de nuværende terminsmarkeder for naturgas (19. april) og forudsat stabile gaskøbsvolumener, vil Yaras gasomkostninger for andet og tredje kvartal 2022 være henholdsvis USD 1.150 millioner og USD 750 millioner højere end året før, oplyser Yara i kvartalsrapporten. Gasomkostninger kan ændre sig afhængigt af fremtidige spotpriser på gas og lokale vilkår, og Yara vil fortsat overvåge situationen og tilpasse sig markedsforholdene fremover, oplyser selskabet.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 17, 29. april 2022

 

< Tilbage