< Tilbage

DLF med nyt rekordresultat24-09-2021 - 12:25

DLF øgede omsætningen i det seneste år til 7,5 mia. kr. efter organisk vækst på vigtige kernemarkeder i Europa, Nordamerika og Oceanien

Resultatet for 2020/21 er et meget stærkt afsæt for at videreudvikle forretningen, siger Truels Damsgaard, CEO i DLF. Pressefoto.

DLF-koncernen havde en omsætning på 7.536 mio. kr. i regnskabsåret 2020/21, hvilket svarer til en organisk vækst på 3,5 pct. i forhold til året før, når udsving i valutakurser er elimineret. 

Stigningen i omsætningen dækker over vækst i foder- og plænefrøaktiviteterne, mens omsætningen i roeaktiviteterne er nogenlunde uændret. Omsætningen i grøntsagsfrøaktiviteterne faldt efter en rekordstor spinatfrøhøst i 2019.

 

Det oplyser DLF i en pressemeddelelse efter at regnskabet torsdag blev godkendt af DLFs bestyrelse.

 Ebit, driftsresultatet før finansielle poster, er steget 31,8 pct. til 557 mio. kr., mens  koncernresultatet efter skat er steget  53 pct. fra 2019/20 til 2020/21. Koncernresultatet efter skat udgjorde 373 mio. kr. 

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over det nye rekordresultat:

 

- 2020/21-sæsonen har været ekstraordinær og driftsmæssigt udfordrende på grund af Covid-19 pandemien.

 

- Vores foder- og plænefrøaktiviteter har præsteret rigtigt flot. Vi har oplevet omsætningsfremgang stort set over hele linjen, og indtjeningen har oversteget vores forventninger. Omsætningsvæksten skyldes især et stigende salg af plænefrø til private og professionelle kunder, særlig i Europa og Nordamerika, hvor disse segmen-ter fylder mest.

 

- Driftsmæssigt har vi været meget fokuseret på at holde hjulene i gang i et travlt år. Vi har gennemført mange forskellige foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og tryghed og skylder vores medarbejdere en stor tak for en stor indsats. Ikke mindst de medarbejdere, der dag efter dag mødte fysisk op på arbejdspladsen for at sikre, at forsyningskæden forblev intakt. 

Godt rustet til fremtiden

 

Truels Damsgaard ser en virksomhed, der er godt rustet til fremtiden:

 

- Jeg glæder mig over, at DLF har præsteret et stærkt resultat, og at vi samtidig har kunnet tilgodese vores frøavlere med en rekordstor afregning. DLF står på et stærkt økonomisk fundament, og vi har en solid platform med aktiviteter, der er godt afstemt både geografisk og forretningsmæssigt med 2.000 engagerede medarbejdere verden over. Det er et meget stærkt afsæt for at videreudvikle forretningen. 

 

Styrket koncernledelse

På det organisatoriske plan er koncernledelsen blevet styrket. 

 

- I anerkendelse af roefrøforretningens strategiske betydning, fandt vi det naturligt, at Hans Christian Ambjerg, CEO for MariboHilleshög, blev en del af koncerndirektionen. Samtidig blev Jette Juel Halberg, global HR direk-tør, indlemmet i koncerndirektionen for at styrke vores globale fokus på bl.a. rekruttering, talentudvikling og fastholdelse. 

 

Som led i et generationsskifte er Neil Douglas indtrådt i koncerndirektionen som ansvarlig for vores nordamerikanske aktiviteter indenfor foder- og plænefrø, og derudover er Derek Bartlem, ny global chef for vores forsknings- og planteforædlingsaktiviteter, også trådt ind i koncerndirektionen. Det har givet koncerndirektionen større dynamik og afspejler bedre bredden og dybden af DLF-koncernen.  

 

DLF AmbA holder generalforsamling den 26. oktober 2021 på Hotel Nyborg Strand.

< Tilbage