< Tilbage

DLGs klimadeklareringer på foderblandinger er nu certificerede12-11-2021 - 18:06

DLG er det første selskab herhjemme, der får verificeret CO2-mærkningen af foderblandinger til grise, kvæg og fjerkræ

Med certificeringen er alle led i produktionen gennemgået fra råvarerne bliver dyrket, til foderet ligger i truget. Pressefoto.

DLG bliver det første landbrugsselskab i Danmark, der kan bryste sig af at have en verificeret CO2 mærkning af sine produkter inden for grise, kvæg og fjerkræ.

 

Det  oplyser DLG fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

 

Konkret betyder certificeringen, at hvert et led, fra råvarerne bliver dyrket, til foderet ligger i truget, er gennemgået, og det er godt for både ejere og kunder, understreger DLG.

 

Camilla Blicher Simonsen, der er vicekoncerndirektør for salg og kunderelationer i DLG, siger: 

 

- Om mindre end 30 år skal vores erhverv være klimaneutralt. Derfor er det essentielt, at vi handler på konkrete initiativer. Klimamærkning af vores produkter, så kunderne tydeligt kan se, hvilken effekt en given foderblanding har på klimaet, er et eksempel herpå. Certifikatet er en blåstempling af vores klimadeklareringer, som vi med stor succes har brugt siden 2019.

 

Et nyttigt redskab for landmanden

Med det nye certifikat kan landmændene holde styr på klimaværdierne på foderblandingerne, som de kan bruge i klimaregnskabet på ejendomsniveau. Det giver ikke kun landmændene et solidt fundament for regnestykket, men også en større gennemsigtighed i forhold til det købte produkt.

 

- De seneste to år har vi klimadeklareret vores foderblandinger, og nu vi har så fået tildelt et certifikat, der verificerer vores processer fra A til B. Det er et kvalitetsstempel for, hvordan vi gør tingene i DLG, og det skal vi bygge videre på. Vi skal kunne tilbyde kunderne de bedste foderblandinger med det lavest mulige klimaaftryk, siger Troels Møller Olesen, direktør for husdyrekspertise i DLG. 

 

Brug for fælles standarder

DLG håber, at man på dansk og europæisk plan i fremtiden kan blive enige om, at bruge samme metoder og principper for beregninger af klimaaftrykket, så tallene bygger på samme datagrundlag. 

 

- Det er vigtigt, at vi får lavet nogle klare retningslinjer for, hvordan vi beregner klimaaftrykket på et givent produkt. Ti virksomheder skal ikke regne på ti forskellige måder. Et fælles ståsted skal gøre det lettere for landmændene at beregne et klimaregnskab og samtidig forstå, hvordan tallene er skruet sammen. Det kan alle parter i fødevareklyngen få stor gavn af, siger Troels Møller Olesen.  

 

I DLG bruger man de europæiske retningslinjer og principper, PEFCR og GFLI-databasen, til udregningen af produkternes CO2 udledning. 

 

< Tilbage