< Tilbage

Statsrevisorer er igen ude med kritik af Miljøstyrelsen24-01-2022 - 10:05

Kritisabelt, hedder det i brev fra Statsrevisorerne, fordi Miljøstyrelsen ikke har fået fulgt op på anbefaling om sikring af grundvandet – til gengæld er der kommet styr på dispensationer til pesticider, skriver Rigsrevisionen

 

Rigsrevisionen har fulgt op på sin tidligere kritik af Miljøministeriets overvågning af grundvand og administration af dispensationer til brugen af pesticider i landbruget. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.

 

Af Helge Lynggaard

 

Det er særdeles kritisabelt, at Miljøstyrelsen ikke er kommet i land med at screene for ni pesticider, som Rigsrevisionen pegede på i en beretning for to år siden.

 

Grundvandet er kun screenet for tre af de ni pesticider, påpeger Statsrevisorerne i et brev til Folketinget. Miljøministeriet bliver derfor bedt om senest den 1. marts i år at redegøre for, hvornår screeningen af grundvandet for de pågældende pesticider og nedbrydningsstoffer forventes afsluttet.

 

Miljøstyrelsen forsvarer sig med, at den manglede screening skyldes, at der ikke er blevet afgivet tilbud på disse analyser.

 

Statsrevisorernes kritik kommer efter, at Rigsrevisonen for få dage siden offentliggjorde endnu en beretning om Miljøministeriets overvågning af grundvandet og administration af dispensationer. Her følges der op på de kritikpunkter, som Rigsrevisionen pegede på for to år siden.

 

Ifølge den nye beretning har Miljøstyrelsen screenet for tre ud af de ni pesticider, som Rigsrevisionens beretning pegede på for to år siden. To af disse pesticider (Desamino-metamitron og Metaldehyd) blev fundet i screeningen, hvoraf en af pesticiderne (Metaldehyd) blev fundet over grænseværdien i ét indtag ud af 381 undersøgte. Miljøministeriet oplyser, at to af stofferne (LM5 og LM6) indgår i massescreening 2021.

 

Styr på dispensationer

Et af de heftige kritikpunkter mod Miljøministeriet for to år siden var en række tilbagevendende dispensationer til brugen af pesticider, som der var forbud mod at bruge i EU. Men her er der ikke længere kritik fra Rigsrevisionen.

 

En undersøgelse af Kammeradvokaten viser, at Miljøjstyrelsen nu har styr på tingene.

Ifølge beretningen har Kammeradvokaten konkluderet, at Miljøstyrelsens nye administrationsgrundlag, retningslinjer og procedurer for godkendelse af dispensationer til pesticidmidler må antages at være i overensstemmelse med EU-forordningens artikel 53. 

 

Ifølge Kammeradvokaten indebærer Miljøstyrelsens administration af dispensationer til pesticider, at der ikke gives dispensationer, når der findes alternative midler, og at der alene dispenseres, når anvendelsen vurderes som sikker i overensstemmelse med dansk praksis, hedder det i Rigsrevisonens beretning.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 3-2022 fredag 21. januar 2022

 

< Tilbage