< Tilbage

DLG's grovvareaktiviteter omsatte for 35,5 milliarder kroner10-02-2022 - 11:35

Fremgang på 11 procent i omsætningen på DLG's grovvarer, hvor der i Tyskland er hård konkurrence på grovvaremarkedet 

Vi kan kun være tilfredse med resultatet inden for Agribusiness, siger koncernchef Kristian Hundebøll. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

 

Ud af DLG-koncernens samlede omsætning på 59 mia. kr. står DLG's Agribusiness-aktiviteter, som grovareaktiviteterne hedder i DLG-sprog, for  35,5 mia. kr.

 

Der er tale om en stigning i omsætningen på 11 procent. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 1,1 mia. kr., hvilket er en fremgang på 17 procent. Det skriver DLG i en pressemeddelelse.

 

- 2021 var et år, der var præget af store prisudsving på de globale markeder og flaskehalse indenfor råvareforsyningen. Det har været turbulent, men vi har haft fokus på at opretholde forsyningen til vores kunder, og det er vi lykkedes med. At vi så samtidig leverer et så flot resultat inden for Agribusiness kan vi kun være tilfredse med, siger koncernchef Kristian Hundebøll. 

 

Nedgang i kornmodtagelse på fem procent

Udbyttet af årets høst var i høj grad påvirket af store regionale udsving på både kvalitet og mængde, hvilket var en medvirkende årsag til den stigende efterspørgsel fra både europæiske og oversøiske markeder i andet halvår. Trods en nedgang i den samlede kornmodtagelse i 2021 på fem procent formåede DLG- koncernen at holde det høje eksportniveau som blev realiseret i 2020 på 4,1 mio. tons korn ud af koncernens store havneterminaler i Tyskland, Danmark, Sverige og Baltikum, oplyser DLG.

 

Samtlige hovedmarkeder omkring Østersøregionen inklusive Tyskland kom samlet set bedre ud af 2021 end året før, primært drevet af en pæn vækst i særligt Danmark, Baltikum og Polen. 

 

Tysk marked udfordret

Det tyske marked var udfordret blandt andet på grund af en faldende efterspørgsel efter færdigfoder til husdyrproduktionen.

 

DLG's tyske grovvareselskab, HaGe, har haft en omsætning på 18,4 mia. kr. i 2021, hvilket er en fremgang på 21, mia. kr. i forhold til 2020. 

 

I Sverige blev indtjeningsforventningerne indfriet. Svenska Foder leverer en omsætning på 3,1 mia. kr., hvilket er på niveau med 2020. 

 

Ifølge DLG har der på alle markeder været en markant indtjeningsfremgang på salg af planterelaterede produkter, der styrker DLG-koncernens markedsposition som Europas største leverandør på området. 

 

Omsætning i Danmark

Omsætningen i Danmark var 15 mia. kr. og dermed 1,6 mia. kr. højere end i 2020.

Planteavlsområdet med såsæd, gødning og planteværn kom ud af 2021 med en afsætning og indtjening, der er det bedste i koncernens historie, fremgår det af DLG's årsrapport.

 

I koncernen har fodersalget samlet set ligget på et stabilt niveau i 2021, og det er særligt salget af færdigfoder til grise i Danmark, der trækker op. 

 

Ligesom i 2021 er det en kombination af en stigende slagtevægt og en større produktion af slagtegrise i Danmark, som følge af udbrud af afrikansk svinepest, ASF, i Tyskland, der er bagrunden for den stabile efterspørgsel. Det tyske fodermarked har været under pres med lave priser på grisekød og til dels på mælk. Det har resulteret i en væsentlig nedgang i grise- og kvægbesætninger. 

 

På koncernniveau er salget af kvægfoder på samme niveau som sidste år, mens udviklingen på markedet for fjerkræfoder har været uændret i Danmark men svagt faldende i Tyskland og Sverige som følge af udbrud af fugleinfluenza.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 6 - 3. ekstraudgave, 10. februar 2022

< Tilbage