< Tilbage

Coop må ikke sige at økologi er sundere04-07-2017 - 15:51

Coop i Sverige er dømt for at vildlede ved at sige at økologi er sundere og bedre

Coop må ikke anprise økologiske fødevarer frem for konventionelle

Af Helge Lynggaard

 

Coop i Sverige skal betale en bøde på en million svenske kroner, hvis selskabet igen viser filmene ”Ekoeffekten”, den tilsvarende engelske udgave ”The Organic Effect” eller ”Amelia tester ekoeffekten”.

 

Den store bøde skal også betales, hvis Coop i deres markedsføring  benytter en række udsagn om, at økologi skulle være bedre for sundhed og miljø.

 

Det er fastslået i en dom mandag den 3. juli ved Patent- och marknadsdomstolen, der er en afdeling under Stockholms Tingsrätt.

 

Her blev Coop i Sverige dømt for at benytte en række udsagn om, at økologi skulle være bedre for sundhed og miljø.

 

Det er ikke tilladt ifølge de svenske markedsføringsregler.

 

Dommen over Coop kommer efter at Svenskt Växtskydd, der er søsterorganisation til Dansk Planteværn, stævnede Coop for brud mod markedsføringsloven. Stævningen kom efter Coops film, Økoeffekten, som handler om, at der er mindre mængder pesticidrester i urin fra børn og voksne, når de har været på økologisk kost i 14 dage.

 

Filmen vakte opsigt, da den fremkom i vinteren 2016. Her i landet er den siden fulgt op af DN –Danmarks Naturfredningsforening, der anvender et tilsvarende budskab i deres kampagne for at få indført et totalt forbud mod marksprøjtning i Danmark.

 

Svensk Växtskydd mente, at filmen er ulovlig vildledning og indeholder uvederhæftige påstande, som der ikke er dækning for.

 

Dommen betyder, at Coop skal betale en millionbøde, hvis de viser filmene igen eller bruger udtryk fra filmen som:

•                ”vi spiser insektmidler” om konventionelle fødevarer

•                skriver at økologiske fødevarer dyrkes uden kemiske bekæmpelsesmidler,

•                hævder at økologisk fødevareproduktion øger mangfoldigheden i naturen

 

Baggrunden er, at ovenstående formuleringer kan give et indtryk af, at økologisk dyrkede fødevarer er bedre og medfører færre risici for helbredet end konventionelle fødevarer, hedder det i dommen.

 

Behov for mere forskning

Ifølge det svenske landbrugsmedie ATL er Coop efter en første gennemlæsning skuffet over dommen men peger samtidig på behovet for mere forskning:

 

- Dommen efterspørger et mere videnskabeligt underlag, hvilket i og for sig er positivt eftersom det viser behov for mere forskning på området, siger Coops pressechef Tobias Rydergren til ATL.

 

Svenske fødevarer bedre end udenlandske

Svensk Växtskydd skriver i en pressemeddelelse om dommen, at Coop flere gange har udtalt, at stævningen handler om, at Svensk Växtskydd vil stoppe eller gå til angreb på den økologisk fødevareproduktion.

 

Det afviser Svensk Växtskydd, som understreger, at organisationen tilvirker og sælger både kemiske og biologiske plantebeskyttelsesmidler til anvendelse inden for konventionel og økologisk dyrkning.

 

Svenskt Växtskydd arbejder for en øget svensk fødevareproduktion og for at styrke hele det svenske landbrugs konkurrencekraft, hedder det videre i pressemeddelelsen.

 

- At lade Coop kommunikere at økologiske fødevarer skulle være bedre for helbredet og for miljøet er forkert af mange grunde,  – ikke mindst fordi det giver et indtryk af, at det altid skulle være bedre at vælge importerede økologiske fødevarer frem for svenskproducerede. Det findes der ikke belæg for. Der findes derimod belæg for, at svenske fødevarer næsten altid er bedre end de importerede ud fra et miljøsynspunkt samt, at de svenske fødevarer generelt indeholder meget lave restkoncentrationer af bekæmpelsesmidler, siger direktør Anders Normann, Svenskt Växtskydd.

 

 

 

< Tilbage