< Tilbage

Statskonsulenten i Kina: Hold øje med Kina og de muligheder, der byder sig26-03-2021 - 15:33

Fødevareforsyningen og fødevaresikkerhed har topprioritet i den nye femårsplan i Kina, fortalte Marie Louise Flach De Neergaard i forbindelse med Dakofos generalforsamling

Statskonsulent Marie Louise Flach De Neergaard var med direkte fra ambassaden i Beijing. Skærmfoto.

 

Af Helge Lynggaard

 

Hvordan vil det påvirke danske virksomheder, at folkekongressen i Kina for et par ugen siden vedtog en ny femårsplan – en plan som udstikker retningen for Kinas udvikling i de næste fem år?

 

Det prøvede statskonsulent Marie Louise Flach De Neergaard at give et bud på, da hun i forbindelse med Dakofos generalforsamling fredag i sidste uge var inviteret som gæstetaler.

 

Det foregik lige som den øvrige del af generalforsamlingen online og for Marie Louise Flach De Neergaards vedkommende fra den danske ambassade i Beijing, hvor hun har arbejdet i syv år.

 

 - I denne 14. femårsplan er selvforsyning blevet et af hovedmålene, lige som kvalitet er blevet et nøgleord. Kvalitetsprodukter skal få kineserne til at rive varer ned fra hylderne og ”Made in China” skal fremover blive et guldstempel på eksportmarkederne. 

 

Fødevareforsyning- og sikkerhed

Marie Louise Flach De Neergaard har sammen med medarbejdere på ambassaden gransket femårsplanen og kan konstatere, at forsyningen af tilstrækkelige mængder fødevarer er et væsentligt punkt.

 

Det samme gælder fødevaresikkerhed, som har politisk topprioritet. 

 

- Målet om at være selvforsynende starter med frøet og genetik. Kina ønsker ikke at være afhængig af udlandet og har erkendt, at der må investeres stort i at opbygge egne frøreserver og genetik. Generelt skal landbruget gøres mere effektivt, konkurrencedygtigt og grønt. Målet er gennem øget mekanisering at opnå bedre høstudbytter, og det skal blandt andet ske gennem udviklingen og udbredelsen af landbrugsmaskiner samt vandingssystemer.

 

Marie Louise Flach De Neergaard fortalte, at Kina er i gang med at opbygge produktionen af grise gennem en styret politisk proces.

 

- Millioner af millioner af små baggårdsproducenter lukkes. De har traditionelt fodret dyrene med husholdningsaffald, men nu samles produktionen på gigantiske farme, hvor dyrene får rigtigt foder. 

 

Statskonsulenten kunne også fortælle, at der arbejdes med en målrettet indsats for at nedbringe antibiotikaforbruget.

 

Det kinesiske landbrugsministerium har beregnet, at der i 2019 blev brugt 120 gram antibiotika pr. tons animalsk produkt. Blandt udlændinge i Kina jokes der med, at grunden til at vi ikke bliver syge i Kina er, at vi drikker mælk og spiser kød, der er produceret i Kina.

 

Muligheder for økologi

Marie Louise Flach De Neergaard ser muligheder for dansk økologi i Kina:

 

- Man ønsker i femårsplanen at øge økologien. Selv om det er et lille marked, er det interessant set med danske øjne, for selv et lille marked i Kina kan være interessant for eksporten af dansk økologi.

 

- Generelt er den danske eksport til Kina stærkt stigende specielt for grisekød, men også for mejerivarer, fiskeprodukter og ingredienser til fødevareproduktionen. Er vi så blevet bedre til at eksportere til Kina eller er det bare Kina, der for tiden har et stort importbehov? Det vil tiden vise, sagde Marie Louise Flach De Neergaard 

 

Hun understregede, at danske virksomheder skal holde øje med, hvilke muligheder, der byder sig i Kina.

 

 - Kina vil gerne være selvforsynende, og så tænker vi, at de vil producere alt selv. Det vil alt andet betyde, at vores eksportmuligheder mindskes, men i stedet for at eksportere store mængder grisekød kan det godt være, at vi om ti år eksporterer store mængder know how eller produktionsudstyr for at de kan producere deres egne grise i Kina. Så der kommer måske et skifte, men hvor hurtigt det vil ske er svært at sige, og i den forbindelse skal det også understreges, at den danske eksport er meget minimal i forhold til den produktion, der sker i Kina, sagde Marie Louise Flach De Neergaard

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 12, fredag 26. marts 2021

 

< Tilbage