< Tilbage

Kartoffelprotein fra KMC får eget datablad i fodermiddeltabellen29-04-2021 - 14:54

Nye undersøgelser viser, at solaninindholdet i kartoffelproteinet er mindre end tidligere angivet

Kartoffelprotein fra KMC vil nu kunne bruges med en større andel i foderet. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.

 Af Helge Lynggaard

 

 

KMC kartoffelproteinkoncentrat PotaPro 1500 bliver nu oprettet i den fælles fodermiddeldatabase som et fodermiddel for sig, med eget datablad og med angivelse af solaninindholdet som maksimalt 1.520 ppm.

 

Det sker efter, at Seges Svineproduktion med hjælp fra fem foderstofvirksomheder har indsamlet 15 prøver og fået foretaget en kemisk analyse af KMCs kartoffelprotein.

 

- På baggrund af undersøgelsen kan det konstateres, at solaninindholdet ikke overstiger 1.520 ppm, hvorfor det giver mening at oprette KMC Kartoffelproteinkoncentrat som et særskilt fodermiddel i fodermiddeltabellen med dette maksimumindhold af solanin, skriver Seges Svineproduktion i et notat om undersøgelsen, og fortsætter:

 

- KMC henvendte sig i 2020 til Seges Svineproduktion med ønsket om, at KMCs kartoffelproteinprodukt blev oprettet i den fælles fodermiddeltabel med egen side. KMC hævdede, at der i deres kartoffelproteinprodukt aldrig var over 1.500 ppm solanin, hvormed de anførte, at deres produkt blev iblandet med en lavere procentdel end kvaliteten godtgør.

 

Solanin er et giftigt stof, som findes i mange arter af natskyggefamilien, for eksempel kartofler. Solanin har en bitter smag og er slimhindeirriterende, som derfor kan reducere ædelysten. Desuden kan solanin give mavepine og diarré. Det varierer, hvor meget solanin der optræder i kartoffelprotein. I den fælles fodermiddeltabel er angivet, at indholdet i kartoffelprotein varierer mellem 800-4.000 ppm. Dette er et stort spænd, der er sat for at dække yderpunkterne.

 

Da foderstoffirmaerne anvender anbefalingen på maksimalt 200 ppm solanin i smågrisefoder og samtidigt - ud fra en sikkerhedsbetragtning - går ud fra et indhold af solanin på 4.000 ppm i kartoffelprotein, bliver der sat en grænse for et maksimalt indhold af kartoffelprotein i smågrisefoder på 5 procent. Hvis indholdet i KMC Kartoffelproteinkoncentrat beviseligt ligger under 1.500 ppm, er en maksimal iblanding på 5 procent i smågrisefoderet unødvendigt forsigtigt.

 

Der blev derfor igangsat en undersøgelse af solaninindholdet i KMCs kartoffelprotein  i et samarbejde mellem Seges Svineproduktion og en række danske foderstoffirmaer, der anvender denne type kartoffelprotein for  at afgøre, om KMCs kartoffelprotei har et lavere indhold af solanin end almindelig kartoffelprotein, således at det giver mening, at førstnævnte har sit eget datablad i fodermiddeltabellen.

 

 

 

 

 

 

< Tilbage