< Tilbage

Muslinger skal blive til proteinfoder og erstatte soja 21-05-2021 - 15:19

Proteinfoder af muslinger fra European Protein kan være vejen til et renere vandmiljø og erstatning for soja 

Ved at fermentere muslingerne kan European Protein fremstille proteinfoder. Foto: Colourbox.

 

Af Helge Lynggaard

 

En række danske fodervirksomheder er på vej med et stort projekt, der ved hjælp af fermentering skal omdanne muslinger til et proteinrigt foder, der kan erstatte importeret soja.

 

Parterne har søgt om tilskud på næsten ti millioner kroner fra GUDP-midlerrne (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, red.)

 

Med i projektet er European Protein, Emmelev A/S, Aller Aqua, Vital Petfood Group og  rådgivningsvirksomheden Agrovi.

 

Det skriver European  Protein i en pressemeddelelse.

 

Her peges der på, at det blandt andet i en ny ph.d.-afhandling fra DTU Aqua dokumenteres, at der er store miljømæssige gevinster ved at dyrke muslinger i de danske fjorde.

 

Muslingerne optager store mængder kvælstof og i mindre udstrækning fosfor fra vandmiljøet samt lagrer CO2. Derudover vil tilsat protein fra muslingeproduktionen gøre det muligt at begrænse importen af soja til foder,  fordi danske foderkilder som raps bliver tilstrækelig proteinholdige, når der tilsættes muslinger.

 

Ifølge European Protein har det hidtil været for dyrt at lave foder af muslingerne.

Men Jens Legarth, administrerende direktør i European Protein, peger på, at der nu er fundet en løsning.

 

– Vi bruger ikke penge på tørring af muslingerne, vi konserverer på en anden måde, hvor vi bruger den gamle teknologi, fermentering. Og så bliver det en rigtigt god forretning for både landmanden og den kommende foderfabrik, samtidig med at vi gavner vandmiljøet. Hvis du vil gøre havet rent, så er muslingen vejen. Det er dokumenteret, at muslinger ikke kun forbedrer vandkvaliteten gennem filtrering af vandet og opsamling af næringsstoffer. De påvirker også de næringsstoffer, som allerede er samlet i havbunden på de danske fjorde. Og den effekt mangler vi at tilføre de nuværende planer og virkemidler, siger Jens Legarth. 

 

Fermentering øger fordøjelighed

Virksomheden er godt på vej med et pilotprojekt, som skal dokumentere, at der både er økonomi og miljøgevinster i at producere foder på et grundlag af fermenteret planteprotein fra eksempelvis raps- og muslingehøst.

 

Hvis projektet får det søgte tilskud fra GUDP, vil demonstrationsanlægget komme i gang lige efter sommerferien. 

 

– Vi har alle delprojekterne klar, nu skal vi bevise, at det hænger sammen, hvis vi får pengene. Og det kræver investorer at lave det i stor målestok med mange tusinde tons, siger European Proteins CEO, der ser store perspektiver i kombinationen af muslinger og hjemmedyrket korn og planteprotein, der samfermenteres:

 

– Det kan blive en stor eksportvare, og Europa kan sagtens blive selvforsynende ved at bruge fermentering på denne måde. Havet har uendelige ressourcer af protein, som vi skal udnytte bedre, siger Jens Legarth og peger samtidig på de miljømæssige gevinster:

 

– Vi kan hente næring op af havet, bruge det til grisene og samtidig reducere den næring, der igen kommer ud på markerne. Og det vil betyde, at vandløbene og fjordene får meget mindre udledning og et lavere kvælstof-indhold.

 

Foderet med muslingerne er testet på danske besætninger med både høns og grise med gode resultater.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 20,  den 21. maj 2021.

< Tilbage