< Tilbage

Hornsyld Købmandsgaard får "tilfredsstillende overskud"21-05-2021 - 15:33

Hornsyld Købmandsgaard-koncernen lander overskud på 23,5 mio. kr. efter turbulent år

Hornsyld Købmandsgaard fylder godt i gadebilledet i Hornsyld i det østlige Jylland.

 

Hornsyld Købmandsgaard-koncernen fik samlet set i 2020 et overskud på 23,5 mill. kr. mod 26,5 mio. kr. sidste år.

 

- Direktionen anser det for tilfredsstillende i et turbulent år med store ændringer i organisationen samt andre ekstraordinære forhold, som har præget året, skriver  Hornsyld Købmandsgaard i en pressemeddelelse.

 

Mandag 17. maj blev der holdt generalforsamling i Hornsyld Korn Holding ApS samt alle driftsselskaber i koncernen. 

 

Det er Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), H.K. Olie A/S, Triple A A/S (Ingredients) og HK Totalbyg A/S (Haller og boligbyg). Virksomheden har samlet set 158 ansatte.

 

- Trods store ændringer i 2020 udviser forretningen stabilitet både indadtil og udadtil, og vi står med en stærk organisation og de rette kompetencer, som gør os i stand til at møde fremtidens udfordringer på alle vores forretningsområder, påpeger administrerende direktør Henrik Hedegaard og økonomidirektør Henrik Holm.

 

De har siden september 2020 udgjort ledelsen, efter at den forhenværende administrerende direktør, Christian Christensen, fratrådte i forbindelse med omstruktureringer i organisationen.

 

Daglige drift kører godt

Set i sammenhæng med de ekstraordinære forhold, der har påvirket regnskabet, ser ledelsen resultatet som tilfredsstillende og er glade for, at den daglige drift kører godt. De hæfter sig i øvrigt ved, at de første fire måneder i 2021 er gået godt, og at budgetterne følges på alle forretningsområder.

 

Fald i egenkapital

På trods af det positive resultat, har egenkapitalen i 2020 udviklet sig fra 254 mill. kr. til 197 mill. kr. ultimo året. 

 

- Vi har været påvirket af forhold i 2020, der har haft betydning for koncernens egenkapital. 

Det har blandt andet været køb og fusion af det tidligere datterselskab Nielsen & Smith A/S samt tilbagekøb af aktier fra forhenværende medejere i forbindelse med ny ledelse og organisering, siger Henrik Holm.

 

Fire forretningsområder 

Overordnet set er det gået godt i de forskellige forretningsområder.

Fra starten af regnskabsåret blev aktiviteterne i Nielsen & Smith fusioneret ind i Hornsyld Købmandsgaard, og det er den væsentligste årsag til en omsætningsfremgang på 325 mill. kr. i Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvarer). 

 

Overskuddet blev på 10 mill. kr., hvilket er 2 mill. kr. under sidste års overskud og under budget. 

 

- Høsten i 2020 var kort og tør, hvilket vi glædede os over på landmændenes vegne, men det påvirkede vores indtjening og kostede os på bundlinjen. Samtidig oplevede vi stigende priser på råvarer gennem 2020, siger Henrik Hedegaard.

 

- Triple A har endnu engang formået at opnå en markant fremgang i aktivitetsniveau og bundlinje og ender med et overskud på 0,4 mio. kr. Fabrikken og produktionseffektiviteten har ligeledes haft en flot fremgang, og der er stor tilfredshed med, at fabrikken kører stabilt og virksomheden nu har ramt break-even, siger Henrik Hedegaard.

 

I HK Totalbyg mærkes byggeaktiviteten i samfundet, og her er der et tilfredsstillende overskud på 4,5 mill. kr. Der blev i 2020 afsluttet 32 byggesager, bl.a. et projekt i Malling på 50 rækkehuse. 

Olieafdelingen har haft lavere omsætning end budgetteret, hvilket primært skyldes Covid 19 og en let høst og derved mindre forbrug af landbrugsdiesel. Alligevel ender selskabet H.K. Olie A/S med et flot overskud på 13 mill. kr., hvilket er tæt på sidste år, understreger ledelsen.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 20, 21. maj 2021

< Tilbage