< Tilbage

Fefac udstikker nye rammer for foderindustriens bæredygtighedsarbejde25-09-2020 - 16:09

På den europæiske foderorganisation Fefacs kongres i dag fredag blev der offentliggjort et charter, der udstikker retningslinjerne for bæredygtighedsarbejdet frem mod 2030

Fefac-præsident Asbjørn Børsting på talerstolen ved kongressen fredag formiddag. Pressefoto.

 

 

Af Helge Lynggaard

 

Fodervirksomheder i hele EU har fra i dag fået udstukket nogle retningslinjer for, hvordan de kan arbejde frem mod større bæredygtighed i de kommende år.

 

Det er sket gennem et såkaldt charter, Feed Sustainability Charter 2030, som Fefac – den europæiske foderorganisation – fremlagde på den digitalt afholdte kongres med 540 deltagere. Det skete med udgangspunkt fra en tidligere foderfabrik på havnen i Bruxelles, som er omdannet til studie.

 

- Det er en stolt dag for den europæiske foderstofindustri, at vi nu kan søsætte vores ambitioner for en mere bæredygtig foderstofproduktion i de næste ti år, sagde Fefac-præsident Asbjørn Børsting på kongressen.

 

Charteret omfatter fem ambitioner til, hvordan den europæiske foderindustri kan bidrage til udviklingen af en mere bæredygtig produktion af foder til husdyr og akvakultur.

 

- Vi har prøvet at lave konkrete målsætninger på hvert enkelt af de fem områder ud fra en fælles ramme. Det kan så anvendes i bæredygtighedsarbejdet i de enkelte lande, siger Asbjørn Børsting til Grovvarenyt umiddelbart efter kongressens afslutning.

 

- Prioriteringen er meget forskellig fra land til land. Men der er også meget forskel på udgangspunktet i husdyrproduktionen. Der er forskellige traditioner, og i nogle lande er man stærkt eksportorienteret, mens det i andre lande er meget baseret på et lokalt marked, siger Asbjørn Børsting.

 

På kongressen fredag blev der blandt andet diskuteret import af soja, og ifølge Asbjørn Børsting afspejler den diskussion meget godt de forskelligheder, som er mellem medlemmerne af Fefac.

 

- Det er meget forskelligt, hvor meget vægt, der bliver lagt på sojaimporten, for i nogle lande er det andre elementer i bæredygtighed, der vejer tungere som eksempel dyrevelfærd. Det gælder blandt andet i Tyskland, hvor dyrevelfærdsspørgsmålet også afspejles i det tyske formandskab i EU.

 

Asbjørn Børsting siger, at sådan lidt højtideligt kan man bruge udtrykket, at det er nødvendigt at kigge holistisk på spørgsmålet om bæredygtighed.

 

- For der er også nogle indbyggede dilemmaer. Objektivt set skulle det være godt ud fra et klimasynspunkt at bruge så lidt foder som muligt pr. produceret enhed kød, mælk eller æg. Men andre foretrækker at prioritere langsommere voksende kyllinger af hensyn til dyrevelfærd og dermed ikke vægte hensynet til at bruge så lidt foder som muligt.

 

Asbjørn Børsting tror alligevel, at det nye charter vil rykke på bæredygtighedsdagsordenen rundt omkring i de europæiske fodervirksomheder.

 

- Næste step bliver netop, at der nu skal arbejdes konkret med det ude på virksomhederne. Vi vil i Fefac løbende opsamle erfaringer og resultater, som vi vil fremlægge på den årlige kongres, som næste år holdes i juni, siger Fefac-præsidenten.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 39, fredag 25. september 2020.

< Tilbage