< Tilbage

Ny silo var ikke tilstrækkelig til at huse årets høst13-11-2020 - 15:34

Vejrup Andel har godt fat i lokalområdet og får stadig flere medlemmer

Vejrup Andel i Roust omfatter foruden de fem nyere siloer også virksomhedens egen foderfabrik. Foto: Vejrup Andel.

 

Af Helge Lynggaard

 

Med færdiggørelsen af en ny silo til årets høst havde Vejrup Andels Grovvareforening A.m.b.A. forventet, at det ikke længere var nødvendigt med ekstern oplagring. Men de planer holdt ikke.

 

- Der var generelt en god høst i vores område, hvor der dyrkes meget byg, og den gav et rigtigt godt udbytte. Det var medvirkende til, at vi alligevel har måttet bruge eksternt lager til omkring 10.000 tons, fortæller forretningsfører Mogens Skovbo Hansen til Grovvarenyt.

 

Den nyopførte silo har en kapacitet på 6.000 tons, og den følger i rækken af fire andre siloer, som Verjrup Andel har opført inden for ganske få år. 

 

Frem til årets høst var en af de fire eksisterende siloer blevet udvidet, så kapaciteten blev øget fra 5.000 til 6.000 tons. Dermed har Vejrup Andel plads til 30.000 tons afgrøder.

 

Selv om der stadig er pladsmangel, forventer Mogens Skovbo Hansen ikke, at flere siloer står først på investeringslisten.

 

- Det ligger nok ikke lige for, og måske bliver det noget med intern håndtering og tørreri, hvor vi skal investere. Men det er der ikke taget stilling til endnu.

 

Vejrup Andel havde sidste år en omsætning på 213 mio. kr., hvilket er cirka seks millioner kroner mindre end året før. Resultatet før skat var knap 2,15 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. året før.

 

Bestyrelsen betegner regnskabet som ”tilfredsstillende i et vanskeligt og stærkt konkurrencepræget marked”.

 

Investeringerne beløb sig til i alt 4,1 mio. kr. og omfattede foruden udvidet opbevaringskapacitet og en ny brovægt og nyt NIR-analyseapparat.

 

Regnskab er påvirket negativt med 339.000 kr. på engangsomkostninger i forbindelse med skift af bank. Til gengæld påvirkes regnskabet positivt af tilgang af nye kunder. Der har været en fremgang på ti procent, så grovvareforeningen nu har 268 medlemmer. Samtidig oplever Vejrup Andel et stigende antal handelskunder uden for medlemsskaren.

 

- De nye medlemmer kommer både fra heltidsbedrifter og fra mere hobbybetonede bedrifter, fortæller Mogens Skovbo Hansen, som glæder sig over en god, lokal opbakning. 

 

- Vi er en lokal grovvarehandel, og vi har ingen planer om at skulle udvide vores geografiske område, fastslår han overfor Grovvarenyt

 

Foderproduktion

Vejrup Andel har egen foderproduktion på anlægget i Roust. Her produceres der både grise- og kvægfoder og herund non-gmo foder.

 

- Fabrikken kører fra søndag aften og hele ugen, og vi får nu udnyttet kapaciteten rigtigt godt, siger Mogens Skovbo Hansen.

 

Her har man også mærket, at et stigende antal smågrise i de senere år er eksporteret til Tyskland, men nu er udviklingen så småt ved at vende, så flere af smågrisene bliver i Danmark.

Sidste år blev der produceret cirka 42.474 tons foder på anlægget.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 46, fredag 13. november 2020

< Tilbage