< Tilbage

Miljøministeren ønsker vurdering af farlige stoffer efter kronik i Grovvarenyt 10-12-2019 - 18:30

Efter kronik i Grovvarenyt beder miljøministeren nu Miljøstyrelsen om at vurdere, om grundvandet skal screenes for flere end 400 pesticidstoffer og nedbrydningsprodukter – herunder naturlige stoffer fra planter, der vokser oven på indvindingsområder til drikkevand

Rød hestehov er en af de planter, som ifølge Finn Okkels kan forurene grundvandet med farlige stoffer. Foto: Finn Okkels.

Af Helge Lynggaard

 

Miljøminister Lea Wermelin beder nu Miljøstyrelsen vurdere, om der skal screenes for flere stoffer og planter, der kan være farlige for det danske grundvand.

 

Ordren til Miljøstyrelsen kommer efter en kronik i Grovvarenyt for tre uger siden, hvor hortonom Finn Okkels, Roskilde, blandt andet peger på, at der er en række planter i den danske natur, som kan forurene grundvandet, og som er mere giftige end pesticider. Det er planter som blandt andre hestehov, følfod og ørnebregner, der ofte breder sig på områder, når landbrugsjorden ikke længere dyrkes eller dyrkes økologisk af hensyn til drikkevandsboringer i området.

 

Finn Okkels opfordrede derfor til, at regeringen og vandværkerne strammer op, så der kommer fokus på de stoffer, der ifølge kronikøren virkelig skader vores sundhed.

 

- For mig er det vigtigt, at vi får beskyttet det danske grundvand mod miljøfremmede stoffer. Derfor er Miljøstyrelsen i øjeblikket i gang med en screening af grundvand for 400 pesticidstoffer og deres nedbrydningsprodukter, svarer miljøminister Lea Wermelin i en mail til Grovvarenyt.

 

På spørgsmålet om ministeren vil sætte undersøgelser i gang efter læsning af kronikken, svarer hun:

 

- Hvis der er stoffer, som udgør en risiko for grundvand, som vi ikke allerede er opmærksomme på, skal der selvfølgelig også kontrolles for disse stoffer – både i drikkevandet på de vandværker, hvor det er relevant, og i den nationale grundvandsovervågning. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen om en vurdering af, om de stoffer og planter, som fremhæves i kronikken, bør undersøges nærmere. 

 

Positivt tilsagn

Grovvarenyt har forelagt svaret for Finn Okkels, der finder svaret mere imødekommende end han havde forventet.

 

- Det er positivt, at miljøministeren vil undersøge, om man også skal screene for de kræftfremkaldende naturstoffer, jeg nævner i artiklen. Udover de nævnte særdeles sundhedsskadelige stoffer er der massevis af andre naturstoffer, som også bør overvåges i både jord, drikkevand, foder og fødevarer, da vi ved, at mange mennesker formodentlig bliver syge af disse stoffer, siger Finn Okkels og fortsætter:

 

-  Jeg håber, at miljøministeren hermed vil sætte fokus på netop disse stoffer og dermed bidrage til, at vi får sikkerhed for, at vores drikkevand ikke er sundhedsskadeligt, og at det dermed kan begrænses, hvor mange der bliver syge af at blive udsat for naturstoffer i drikkevandet og fødevarer. Det vil være banebrydende, hvis miljøministeren vil stå i spidsen for sådanne initiativer.

 

Internationale forskere 

Finn Okkels har endnu en opfordring til ministeren.

 

- Jeg tror, det er vigtigt, at Miljøministeren ikke blot sender sagen til Miljøstyrelsen. Miljøministeren bør også kontakte de internationalt førende forskere og toksikologer, som har forstand på, hvilke stoffer der skal overvåges, hvis vi vil have sikkerhed for, at befolkningen ikke bliver udsat for kræftfremkaldende og hormonforstyrrende naturstoffer med videre i drikkevandet. 

 

Uddrag af artikel i Grovvarenyt nr. 49, fredag 6. december 2019

 

< Tilbage