< Tilbage

Overskudsvarme fra foderproduktion luner nu 3.300 hjem i Horsens20-12-2019 - 14:03

I onsdags åbnede Danmarks største varmepumpeanlæg hos Hamlet Protein i Horsens. 

Her bliver overskudsvarme fra produktionen omsat til fjernvarme – til glæde 

for både klimaet og byens borgere.

 

Mængden og temperaturen på dampen fra skorstenen hos Hamlet Protein bliver mindre nu, hvor overskydende varme udnyttes i fjernvarmenettet. Pressefoto.

Gråspurvene i Horsens går nu en koldere tid i møde. For hvorfor fyre for fuglene, når 3.300 familier i Horsens kan varme deres hjem op på bæredygtig vis? Det var spørgsmålet, som Fjernvarme Horsens og Hamlet Protein stillede hinanden – for derefter at tage hul på et fælles, bæredygtigt projekt om et varmepumpeanlæg. 

 

Det nye varmepumpeanlæg, der er cirka 600 kvadratmeter, blev åbnet onsdag i denne uge, skriver Hamlet Protein i en pressemeddelelse.

 

De to parter har samlet investeret mere end otte millioner Euro for at realisere projektet. Fjernvarme Horsens skal stå for den daglige drift. 

I det første år forventes det, at cirka 70.000 MWh kommer fjernvarmeforbrugerne til gode, 

 

– Vi arbejder hele tiden på at reducere vores CO2-aftryk. Med dette projekt er den største gevinst uden tvivl i forhold til miljøet, nu hvor borgere fremover vil få fjernvarme fra restvarmen i vores produktion. 

 

- Det reducerer behovet for importeret biobrændsel eller naturgas og er dermed en langt mere bæredygtig varmekilde, siger Stig Victor Petersen, operations director i Hamlet Protein.

 

Enzymbehandling ender som fjernvarme

I 25 år har Hamlet Protein, der har hovedsæde i Horsens, produceret og leveret sojabaserede proteiner til unge grise, kyllinger og kalve. 

 

Virksomheden har udviklet en patenteret enzymbaseret omdannelsesproces, der minimerer de faktorer i soja, som kan give problemer for unge dyrs umodne fordøjelsessystem.  

 

– Kombinationen af soja og Hamlet Proteins bioproces giver i sig selv et meget bæredygtigt produkt til markedet, men udnyttelsen af de sidste kalorier til fjernvarme topper casen. Fjernvarme Horsens undgår at bruge energi på at producere den samme mængde varme baseret på biobrændsel eller naturgas, og Hamlet Protein bruger mindre vand fra vandværket til stor gavn for miljøet, siger Stig Victor Petersen.

 

Et puslespil med mange brikker

Selvom det måske lyder ligetil at etablere et varmepumpeanlæg og udnytte overskudsvarmen, er det langt fra virkeligheden. Undervejs har projektet været afhængig af en politisk proces i Horsens Kommune, som skulle tage stilling til en udbygning af fjernvarme.

 

– Det har være et stort puslespil med mange brikker, der skulle falde på plads i den rigtige rækkefølge. Der har været mange nye, faglige elementer, som alene kunne løses, efterhånden som projektet udviklede sig. Projektet er bygget på entreprenørånd og vilje hos alle parter, og det har været et meget spændende arbejde, som nu bærer frugt, siger Stig Victor Petersen fra Hamlet Protein.

 

Beregninger viser et samfundsøkonomisk plus på 50 millioner kroner over 20 år samt et fjernvarmeplus i Horsens på 102 millioner kroner i samme periode.

 

Vil gerne inspirere andre

I to år har Fjernvarme Horsens og Hamlet Protein arbejdet på at etablere varmepumpeanlægget. Projektet er et godt eksempel på, hvordan et samarbejde kan komme alle parter til gavn – både miljø, virksomheden og den almene dansker, mener Stig Victor Petersen fra Hamlet Protein.

 

– Forhåbentlig kan vores projekt inspirere andre virksomheder, fjernevarmeleverandører og politikere til at tage hul på lignende projekter, hvor industriel restvarme kanaliseres ind i boligopvarmning og dermed bidrager til reduktion af den samlede danske udledning af kuldioxid til atmosfæren. Det kan være komplekst og kræver viljestyrke, men hvor der er vilje, er der som regel også en vej, siger han.

 

Artikel bragt i Grovvarenyt 20. december, nr. 51-52 2019

< Tilbage