< Tilbage

Andelsselskaber går sammen om at producere klimaeffektivt protein26-05-2020 - 12:15

DLG, Danish Agro og DLF går nu sammen om at etablere et proteinanlæg, der skal producere græsprotein, som på sigt skal erstatte en del af den soja, der bruges i foder

De tre andelsselskaber vil producere koncentreret protein af kløvergræs og lucerne. Pressefoto.

De andelsejede selskaber DLG, Danish Agro og DLF forener nu kræfterne. Sammen vil de etablere et proteinanlæg, der skal producere koncentreret protein af kløvergræs og lucerne til økologisk foder og på sigt også protein, der kan indgå i fødevarer.

Det oplyser selskaberne tirsdag i en fælles pressemeddelelse.
 
Når projektet er etableret, vil det omfatte dyrkning af kløvergræs og lucerne på ca. 2.000 hektar, en central forarbejdningsenhed, der kan producere koncentreret protein, ensilage, græssaft og et restprodukt, der kan bruges til biogasproduktion. Det er planen, at der i alt skal produceres ca. 4.000 tons protein og 25.000 tons tørstof.

I første omgang er det målet at lave protein baseret på økologiske afgrøder, der kan bidrage til yderligere at udvikle den økologiske produktion baseret på lokalt produceret protein. 

Projektet støttes af erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), som i efteråret gav tilsagn om et tilskud på op til 14 mio. kr. 

Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG, siger:
- Bæredygtighed er højt på dagsordenen i DLG, og derfor er det meget positivt, at vi på tværs af selskaberne kan forene kræfterne om dette projekt, hvor formålet er at skabe bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder og ejere i landbruget. Danske landmænd regnes blandt verdens bedste og mest bæredygtige, og vi skal som landbrugsselskaber bidrage med innovative løsninger, der gør dem i stand til at beholde førertrøjen. 
 
Henning Haahr, koncernchef i Danish Agro, supplerer:
- Projektet er i høj grad med til at understøtte udviklingen af proteinproduktionen i Danmark, og målet er, at vi kan erstatte nogle af de importerede proteiner med lokalt producerede proteinafgrøder, så vi på den måde kan bidrage til, at vi når målsætningen om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Jeg er glad for, at vi i Danish Agro er med til at bevæge landbruget i en endnu mere bæredygtig retning.”
 
- DLF’s planteforædling er målrettet til at optimere udbytterne fra græsmarker og udnytte potentialet for grønt protein fra kløvergræs og lucerne. Flerårige foderafgrøder har en klima- og miljøprofil, der ligger helt i top, og kan vi med dette tiltag fremme en større anvendelse af disse afgrøder, er vi godt på vej til at hjælpe landbruget i den grønne omstilling,” siger Truels Damsgaard, administrerende direktør i DLF.
 
De tre selskaber vil stifte selskabet BioRefine Denmark A/S, som skal drive det grønne bioraffinaderi, hvor der vil blive udvundet protein fra kløvergræs og lucerne. Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, bliver direktør i selskabet. Det er endnu ikke afgjort, hvor det nye bioraffinaderi skal ligge. 
 
- Næste skridt er, at vi skal beslutte, hvor i Danmark vi vil etablere den grønne bioraffinaderi. Dernæst skal vi finde råvareleverandører og gå i forhandlinger med myndighederne om at få støtte til de områder, der skal udlægges til dyrkning, siger Vagn Hundebøll. 
 
Fakta
DLG, Danish Agro og DLF stifter selskabet BioRefine Denmark A/S, som etablerer et proteinanlæg, der skal producere koncentreret protein af kløvergræs og lucerne til økologisk foder og på sigt også hvidt protein til fødevarer.
DLG ejer 50 procent af BioRefine Denmark A/S, mens Danish Agro og DLF hver tegner sig for 25 procent af aktierne. 

 Artikel fra Grovvarenyt nr. 2 – ekstraudgave, tirsdag 26. maj 2020

< Tilbage