< Tilbage

DLG glæder sig over god kvalitet i den foreløbige høst 07-08-2020 - 07:36

Vores konkurrencesituation på verdensmarkedet styrkes med en god høstkvalitet, siger Mogens Frederiksen, DLG 

Indvil videre er det kun omkring to procent af hveden, der er høstet, men med den fine vejrudsigt kan der komme gang i mejetærskerne. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.

Af Helge Lynggaard

 

Den danske høst er godt i gang, og DLG skønner, at omkring 20 procent nu er høstet.

 

- Verjrudsigten er jo fantastisk, og det vil virkelig sætte gang i høsten.

 

Det siger Mogens Frederiksen, vicekoncerndirektør afgrøder i DLG til Grovvarenyt torsdag middag.

 

- Det er primært vinterbyg og raps, der er høstet, og for vinterbyggens vedkommende har det været en flot kvalitet og en meget fin kernefylde og pæne udbytter generelt. Der er meget store udbyttevariationer, men vi tror på en nogenlunde normal høst inden for rapsfrø, siger Mogens Frederiksen.

 

Han peger på, at med udsigten til det varme vejr bliver der i første omgang travlhed i den østlige og sydlige del af landet.

 

- Men Vest- og Nordjylland vil nok også komme godt i gang i den kommende uge, siger Mogens Frederiksen.

 

På landsplan er der blot høstet omkring to procent af hveden, og derfor er Mogens Frederiksen forsigtig med at udtale sig om kvaliteten af hvedehøsten, fordi der er så relativt små mængder at vurdere ud fra. 

 

- Det bliver også spændende med vårbyggen, som har haft en god vækstsæson, efter at den ellers blev sået under nogle tørre forhold i slutningen af marts og starten af april. Siden har det været noget fantastisk bygvejr, og bygmarkerne har set rigtigt flotte ud. Men det er svært at høste med øjnene, og nu skal vi have mejetærskerne ind og se, hvad der kommer igennem, siger Mogens Frederiksen.

Der er i år sået mere vårsæd end tidligere år og tilsvarende mindre vintersæd.

 

- Normalt giver vårsæd mindre udbytte pr. hektar, og det vil måske afspejle sig i den samlede høst. Men lad os nu se, når vi er kommet en uge længere frem. Men vores fornemmelse er, at det ser godt ud, og vi får en god høst i Danmark. Det er med til at sikre nogle gode kornkvaliteter og styrke vores konkurrencesituation på verdensmarkedet, når vi har noget pænt korn at kunne eksportere.

 

Mogens Frederiksen fortæller, at markedet for maltbyg har været presset siden foråret, da Covid-19 har sat en prop i salget af øl. 

 

- Præmien, man normalt får for maltbyg, har næsten ikke været eksisterende i de sidste fem måneder. Men hvis vi får en god vårbyghøst, som det ser ud til, og der igen kommer gang i ølsalget, så vil vi også på længere sigt igen se en efterspørgsel efter dansk maltbyg. Og vi har et godt renommé inden for maltbyg.

 

Den stærke euro spiller også ind på vores konkurrenceevne, og europæisk korn er derfor lige nu lidt mindre konkurrencedygtigt på verdensmarkedet. 

Men vi er meget fortrøstningsfulde på udsigterne, siger Mogens Frederiksen.


Artikel fra Grovvarenyt fredag den 7. august 2020

< Tilbage