< Tilbage

Coop Sverige skal betale millionbøde for øko-film10-12-2019 - 16:38

Svenske Coop er har overtrådt forbud mod at vise filmen Ekoeffekten, hvor der indgår en række udsagn om, at økologi skulle være bedre for sundhed og miljø. Det er ikke tilladt ifølge de svenske markedsføringsregler.

I Sverige er det ikke tilladt at lovprise økologiske produkter fremfor andre produkter.

 

Coop Sverige AB blev for en uge siden dømt til at betale en bøde på en million svenske kroner til den svenske stat. Coop Sverige AB blev samtidig dømt til at kompensere KTF Organisation AB (Svenskt Växtskydd) for sine juridiske omkostninger med 204.100 svenske kroner samt renter fra datoen for dommen til betaling.

 

Dommen skyldes, at Coop Sverige har overtrådt den dom fra 3. juli 2017, hvor den forbrugerejede forening fik forbud mod at bruge de forskellige udgaver af den - også her i landet - meget omtalte video Ekoeffekten samt en række udtryk, der blev brugt i videoen.

 

Den nye dom er afsagt ved Patent- og markedsdomstolen ved Stockholms Tingsrätt, som også afsagde dommen 3. juli 2017. Patent- og markedsdomstolen dømmer blandt andet i sager om “utilbørlig eller vildledendemarkedsføring”.

 

I filmen indgår der en række udsagn om, at økologi skulle være bedre for sundhed og miljø. Det er ikke tilladt ifølge de svenske markedsføringsregler.

 

Detaljer i dommen fra 2017, som er baggrund for den aktuelle dom, kan ses i tidligere artikler i Grovvarenyt, der findesunder forskellige links i slutningen af denne artikel. Her er der også links til de to domme og til den omtalte video fra Coop Sverige.

 

KTF - Svenskt Växtskydd

KTF er serviceorganisation for brancheorganisationen Svenskt Växtskydd samt andre brancheorganisationer i den kemiske sektor, som bl.a. har fælles sekretariat i KTF.

 

KTF meldte allerede den 17. april i år Coop Sverige for at have overtrådt dommen fra 2017.

Det har Coop nægtet og dels argumenteret for, at bøden blev mindre.

 

Men nu ligger bøden fast på den million SEK, der blev fastlagt i 2017. Dommen kan ankes til

domstolen senest 20. december. Meget mere om Ekoeffekten og dommen til Coop Sverige

Videoen er klart beskrevet og alle udsagn, der er omfattet af dommen fra 2017, kan ses i den oprindelige dom her.

 

Den aktuelle dom kan hentes ved et klik her.

 

Læs om den aktuelle sag i Grovvarenyt nr. 24 i år .

 

Videoen Ekoeffekten  kan ses på youtube. Den oprindelige dom blev 4. juli 2017 omtalt i Grovvarenyt

ekstra 27-2017.

 

Desuden bragte vi referat fra et seminar om dommen, som Svenskt Växtskydd holdt i eftersommeren

2017. Se f.eks. hvor uvidenskabelig undersøgelsen bag kampagnen var på side 11 i: Grovvarenyt 36-2017.

 

KTF betyder - Kemisk Tekniska Företagen. Læs mere om KTF og de fem brancheorganisationer,

i KTF på: https://www.ktf.se/

< Tilbage