< Tilbage

Danish Agro afprøver ny proteinkilde til foder17-01-2020 - 15:57

 Nyt samarbejde omkring bæredygtigt protein til foder får 9,5 miollioner kroner til projektet

 

Produktchef Arne Ringsing, Danish Agro, præsenterer den nye proteinkilde, som nu afprøves i grisefoder. Foto: Helge Lynggaard.

Af Helge Lynggaard

 

En ny proteinkilde skal nu afprøves i foder til grise. Det er Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio, der på NutriFair løftede sløret for et nyt samarbejde om et proteinproduktet Uniprotein.

 

- Samarbejdet er bygget op omkring et fælles forskningsprojekt, der skal afklare i hvilket omfang proteinproduktet Uniprotein vil kunne udgøre et alternativ til eksisterende proteinkilder som fiskemel, kartoffelprotein og sojaproteinkoncentrater, fortæller produktchef Arne Ringsing til Grovvarenyt.

 

Uniprotein er et bakterielt proteinprodukt, der er udviklet af Unibio, og består af en bakteriekultur, som findes naturligt i vandmiljøet. I en lukket patenteret fermenteringsproces med metan som kulstofkilde opformeres bakteriekulturen hurtigt, hvoraf det før omtalte bakterielle proteinprodukt Uniprotein  så kan høstes. Ved brug af metan fra biogas til produktion af Uniprotein er det eneste restprodukt vand og CO2, og aftrykket bliver derved mindre end for sammenlignelige konventionelle proteinprodukter. 

 

Arne Ringsing ser et stort potentiale i samarbejdet med Unibio.

 

- Uniprotein har en spændende ernæringsprofil. Jeg glæder mig til, at vi får testet produktet igennem i de forsøg, vi har planlagt. Vi er allerede begyndt på de første smagstest i en række grisehold, og den del ser lovende ud. I løbet af foråret starter vi med afprøvning hos en række af Danish Agros kunder og senere på året starter vi storskalesforsøg på Skjoldborg teststation hos Sven Agergaard ved Herning. 

 

Arne Ringsing fortæller, at der i forsøgene vil blive testet foder til grise fra 0-30 kg grise.

Uniprotein er godkendt i EU til alle dyregrupper og også til økologiske besætninger. Så hvis det går godt med foderforsøgene til grise, vil det have store perspektiver, siger Arne Ringsing. 

 

Også Ina Karlshøj Julegaard, Commercial Animal Nutritionist hos Unibio, ser frem til samarbejdet. 

 

- Jeg er ret overbevist om, at vores forsøg vil vise, at Uniprotein har et stort potentiale hos de danske landmænd. Både i forhold til at sikre den rigtige foderløsning, men også fordi produktet kan være med til at give landmændene et mere bæredygtigt proteinprodukt med en stabil forsyningssikkerhed, siger hun i en pressemeddelelse.

 

Forskningsprojektet er støttet med 9,5 mio. kr. af erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og involverer ud over Danish Agro og Unibio også Aarhus Universitet/Foulum, DTU Aqua og BioMar. 

 

Forskningsprojektet startede i 2019 og vil løbe over tre år. Resultaterne fra forskningsprojektet vil løbende blive delt.

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 3, 17. januar 2020.

 

< Tilbage